Naposledy aktualizováno: 26.01.2023 12:29:46
Na úvodní stranu

Místní knihovna Stará Paka

Místní knihovna je umístěna v krásně opravené  roubence v centru Staré Paky. Roubená chaloupka - dříve stará škola - byla vystavena v roce 1790 a v roce 2002 prošla celkovou rekonstrukcí.


V místnosti, která dříve sloužila jako třída, je dnes umístěno "srdce" knihovny - půjčovna. Druhá místnost /původně byt učitele/ je také zcela zaplněna knihami k půjčení a třetí místnost slouží jako čítárna a výstavní místnost dohromady.

Samozřejmostí je bezbariérový vstup, čehož hojně využívají maminky s kočárkem.


Pro všechny návštěvníky a čtenáře knihovny jsou připraveny 2 počítače s možností přístupu na internet a barevná tiskárna.

V knihovně najdete kolem 9 tisíc svazků knih, časopisy, CD romy a také další důležité informace.Knihovna slouží zároveň jako informační středisko, výstavní místnost a knihovnice je také šéfredaktorkou místního časopisu Podhoran.